Treci la conținutul principal

Program de activitate a AFMH pentru 2022-2026
Crearea agentiilor teritorale (ATH) a AFMH
Agentia teritoroala Nord (cu sediul la Balti)
Agentia Teritoriala Centru (cu sediul la Chisinau)
Agentia Teritoriala Sud (cu sediul la Tiraspol)

Cu implementare în 12 luni de la preluarea mandatului Asociatiei Federatia
Moldovenaesca de Handba in continuare (AFMH) agentiile teritoriale vor primi
sprijin juridic, logistic și material pentru consolidare și eficientizare, vor fi
inființate , astfel încât din septembrie 2022 acestea să aibă capacitatea de a
prelua și coordona / susține noul format competițional pentru copii / junior

Implicarea ATH în organizarea fazelor preliminare a campionatelor de juniori – în
strânsă cooperare cu AFMH
AFMH va asigura costurile cu baremurile de arbitraj pentru fazele / zonale
Implicarea activă a ATH prin comisiile de arbitri aferente, în descoperirea
candidaților potriviți la arbitraj și pregătirea acestora
Comisiile de specialitate din cadrul ATH nominalizeaza arbitri pentru fazele zonale
ATH, prin comisiile de arbitri teritoriale va recomanda Comisiei Centrale de Arbitri
(CCA din cadrul AFMH) numirea arbitrilor din cadrul ATH pentru fazele superioare
și pentru competițiile seniorilor
Implicarea ATH în descoperirea tinerilor (din cadrul ATH) tineri talentați cu
premise de a face parte din loturile naționale
AFMH va sprijini financiar in masura posibilitatilor desfășurarea activității ATH
se va implica în identificarea și stabilirea unor parteneri / sponsori pentru fiecare
ATH

Copii și Juniori
1. Refacere sistem competițional
Faza I: organizarea pe plan territorial implicarea ATH în organizarea și conducerea
fazelor preliminare/zonale

Faza II: caștigatoarele acestor faze preliminare vor obține calificarea pentru fazele
finale organizate de AFMH
Faza III: Turnee semifinale-finale organizate de AFMH
Campionat simplu fără restricționări de participare la joc
2. Sponsori / Parteneri pentru fiecare competiție
3. Organizarea periodică de selecție a tinerelor talente și antrenori pentru a
deveni componenți ai loturilor naționale
4. Instituirea unui sistem de premii pentru performanță (antrenori, jucatori) –
pentru antrenorii ai căror jucători vor fi selecționați la  loturi naționale aici vor
funcționa cei mai buni antrenori din tara
5. Baremurile de arbitraj vor fi suportate de către AFMH pentru fazele preliminare
și finale
6. Eliminarea tuturor măsurilor discriminatorii – eliminare restricții de participare
la joc pentru copii și junior
7. Implicare AFMH în pregătirea sportivă și educatională a sportivilor –›
8. Sport și educație – colaborare strânsă cu Ministerul Educațiesi Cercetarii
(proiecte comune) și CNOS
9. Program suport psihologic pentru sportivi (în special cei care fac performanță,
10. Asigurări de sănătate
11. Marketing puternic pentru atragerea copiilor la handbal
12. Cursuri de pregătire pentru antrenori
13. Atragerea, dezvoltarea și specializarea unui număr mai mare de antrenori
14. Organizarea periodică a cursurilor de pregătire  antrenori, arbitri, manageri
sprijin financiar acordat de AFMH in cooperare cu Federatiile de profil Europene si
Internationale si CNOS
15. Restabilirea demnintății obiectivelor – participarea loturilor nationale la
calificările campionate europene și mondiale
16. Transmiterea TV a turneelor finale  identificarea unor parteneri media
interesați
17. Posibilitatea antrenorilor echipelor de a acorda calificative arbitrajului.
Tineret
1.Asigurarea tranziției juniori-tineret- seniori prin competiții organizate și
finanțate de AFMH

2. Asigurări de sănătate (sprijin juridic, financiar, consultanță de specialitate)
3. Asigurarea unor servicii de consiliere sportivă și orientare în carieră
4. Promovarea unui produs interesant / vandabil –› pentru sponsori, pentru
media, pentru public
5. Asigurarea unui număr cât mai mare de jucători de valoare care să poată
participa cu succes în campionatele de seniori

Seniori
1. Refacerea / Optimizarea sistemului competițional adaptat situației actuale a
handbalului moldovenesc – prin colaborarea strânsă cu toate componentele
implicate în desfașurarea programului competițional
2. Eliminarea condițiilor restrictive de participare  pentru jucătorii tineri
3. Program ciclic de instruire / Organizarea periodică a cursurilor de pregătire a
antrenorilor, arbitrilor, managerilor cu asigurarea resurselor financiare (parțial
sau integral)
4. Sistem competitional   atât la feminin, cât și la masculin
5. Asigurarea unui sistem competițional corect prin îmbunătățirea arbitrajelor –
6. Mecanism de plăți centralizat către arbitri si observatori.
7. Optimizarea funcționalității comisiilor AFMH  inclusiv asigurare suport logistic și
financiar
8. Registru evidență sportivi legtimați
9. Revenirea la taxe de transfer

Loturi naționale
1.Crearea conditiilor de pregatire a loturilor nationale, recuperare și refacere a
sportivilor membri ai loturilor nationale dupa terminarea competitiilor.
2. Asigurări medicale -care să acopere, să ofere protecție și siguranță medicală
sportivilor
3. La necessitate a acorda suport psihologic pentru antrenori și sportivi
4. Identificarea unor posibili parteneri care să acorde sprijin loturilor naționale
5. Participarea loturilor de seniri (masculine si femenin) la calificarile
Campionatelor Europene si Mondiale.

Arbitri
1.Pregătirea și instruirea permanentă a arbitrilor  pregătire fizică, teoretică și
psihologică (suport)
– cursuri de pregătire cu suport financiar ATH si FMH
– participarea la cursurile arbitrilor și a reprezentanților antrenorilor, jucătorilor,
conducătorilor pentru a stabili o linie modernă și unitară de arbitraj
2. Mecanism de plăți centralizat către arbitri si observatori.
3. Aducerea baremurilor de arbitraj la un nivel similar campionatelor nationale
din tarile vecine.
4. Parteneriate cu federaţii de handbal din alte țări pentru pregătirea arbitrilor
(participări la programe de pregătire /cursuri, conducere meciuri etc.)

AFMH

1.Crearea fondului de salarizare ( angajati salarizati (3-5 persoane )

2.Reabilitarea și modernizarea sediului FMH / Identificarea posibilităților de
construire a unui nou sediu pentru AFMH
3.Reinoirea utilajului tehnic

4. Adoptarea unui sistem de management al documentelor
. Crearea comisiei de Marketing în cadrul AFMH (eventual externalizarea
activității către o companie specializată)  pentru obținerea unei vizibilități mai
bune și a promovării handbalului, inclusiv ca produs media

5. Îmbunătățirea acțiunii de comunicare AFMH – conferințe de presă lunare cu
participarea decidenților, transparentizarea și explicitarea scopurilor și decizilor
luate sau pe cale de a fi luate

6. Centralizarea bazelor de date / Crearea unor arhive accesibile –› digitalizare
7. Finalizarea si promovarea site-ului AFMH cu secțiuni dedicate si cu alte
funcțiuni utile

Lasă un Răspuns